مباحث مدیریت برای مدیران حال و آینده یکی از آرزوهای حرفه ای من این است که مدیران کشورم در مواجهه با مسائل و موضوعات سازمانی ، از دانش و تجربۀ مدیریتی خود استفاده نمایند. farhadisun@yahoo.com tag:http://managersworld.ir 2019-12-05T03:52:42+01:00 mihanblog.com وصف پاكان در جامعه مسخ شده 2018-01-04T19:06:42+01:00 2018-01-04T19:06:42+01:00 tag:http://managersworld.ir/post/356 محسن فرهادی نژاد خطبه 32 نهج البلاغه در این میان گروه اندكى باقى مانده اند كه یاد قیامت، چشم هایشان را بر همه چیز فرو بسته، و ترس رستاخیز، اشك هایشان را جارى ساخته است، برخى از آنها از جامعه رانده شده، و تنها زندگى مى كنند، و برخى دیگر ترسان و سركوب شده یا لب فرو بسته و سكوت اختیار كرده اند، بعضى مخلصانه همچنان مردم را به سوى خدا دعوت مى كنند، و بعضى دیگر گریان و دردناكند كه تقیّه و خویشتن دارى، آنان را از چشم مردم انداخته است، و ناتوانى وجودشان را فرا گرفته گویا در دریاى نمك فرو رفته اند، دهن هایشا خطبه 32 نهج البلاغه
در این میان گروه اندكى باقى مانده اند كه یاد قیامت، چشم هایشان را بر همه چیز فرو بسته، و ترس رستاخیز، اشك هایشان را جارى ساخته است، برخى از آنها از جامعه رانده شده، و تنها زندگى مى كنند، و برخى دیگر ترسان و سركوب شده یا لب فرو بسته و سكوت اختیار كرده اند، بعضى مخلصانه همچنان مردم را به سوى خدا دعوت مى كنند، و بعضى دیگر گریان و دردناكند كه تقیّه و خویشتن دارى، آنان را از چشم مردم انداخته است، و ناتوانى وجودشان را فرا گرفته گویا در دریاى نمك فرو رفته اند، دهن هایشان بسته، و قلب هایشان مجروح است، آنقدر نصیحت كردند كه خسته شدند، از بس سركوب شدند، ناتوانند و چندان كه كشته دادند، انگشت شمارند.
]]>
سوابق اجرایی 2017-09-20T13:21:05+01:00 2017-09-20T13:21:05+01:00 tag:http://managersworld.ir/post/355 محسن فرهادی نژاد نام و نام خانوادگی:     محسن فرهادی نژاد      متولد 1352        کارشناسی :               مدیریت دولتی- دانشگاه فردوسی مشهد کارشناسی ارشد:        مدیریت دولتی (سیستمها و روشها) دانشگاه تربیت مدرس(1379) دکتری :              &nb

نام و نام خانوادگی:     محسن فرهادی نژاد      متولد 1352       

کارشناسی :               مدیریت دولتی- دانشگاه فردوسی مشهد

کارشناسی ارشد:        مدیریت دولتی (سیستمها و روشها) دانشگاه تربیت مدرس(1379)

دکتری :                     مدیریت رفتار سازمانی- دانشگاه فردوسی مشهد (1391)

سوابق اجرایی بر اساس احکام کارگزینی :

کارشناس دفتر طرح و برنامه

سازمان بازرسی ونظارت

1380-1379

کارشناس سیستمها و روشها

وزارت کشور

1383-1380

رئیس اداره  بهبود سیستمها و روشها

وزارت صنایع و معادن

اردیبهشت 83 تا تیر 87

کارشناس امور پژوهشی

استانداری خراسان رضوی

تیر 87 تا مرداد89

معاون مدیرکل دفتر نوسازی

و تحول اداری

سازمان ملی استاندارد ایران

شهریور 1389  تا فروردین 1392

استادیار گروه مدیریت

دانشگاه سمنان

مهر 92 تا کنون

مدیر امور اداری دانشگاه سمنان

دانشگاه سمنان

دی 95 تا کنون

سوابق اجرایی بر اساس احکام ابلاغی :

 • عضو اصلی شورای تحول اداری وزارت صنایع و معادن  (با حکم وزیر صنایع)
 • عضو اصلی شورای تحول اداری سازمان ملی استاندارد ایران (با حکم رئیس سازمان)
 • عضو کمیته اصلاح سیستمها ، روشها و دستورالعملهای وزارت صنایع و معادن(با حکم معاون  وزیر صنایع)
 • عضو کمیته اصلاح سیستمها ، روشها و دستورالعملهای وزارت صنایع و معادن(با حکم معاون  وزیر صنایع)
 • عضو شورای راهبری نظام پیشنهادات وزارت صنایع و معادن(با حکم معاون وزیر صنایع)
 • عضو ستاد ارزیابی عملكرد  وزارت صنایع و معادن(با حکم معاون وزیر صنایع)
 • مسئول دبیرخانه نظام پیشنهادات وزارت کشور(با حکم معاون وزیر کشور)
 • عضو ستاد مرکزی جشنواره شهید رجایی وزارت صنایع و معادن(با حکم معاون وزیر صنایع)
 • عضو کمیته ارتقای سلامت اداری و تکریم ارباب رجوع سازمان ملی استاندارد ایران (با حکم معاون سازمان)
 • عضو کمیته اصلاح نظامهای مدیریتی سازمان ملی استاندارد ایران (با حکم معاون سازمان)
 • عضو کمیته راهبری آموزش و توسعه منابع انسانی سازمان ملی استاندارد ایران (با حکم معاون سازمان)
 • عضو کمیته علمی جشنواره پژوهش و فناوری خراسان رضوی  برای دو سال (با حکم  معاون استاندار)
 • عضو کمیته جشنواره شهید رجایی وزارت کشور(با حکم  مدیر کل امور اداری)
 • نماینده وزارت كشور در سازمان ملی بهره وری ایران
 • نماینده وزارت كشور در كمیته تدوین لایحه مقابله با فساد
]]>
قضاوت 2017-08-01T10:35:36+01:00 2017-08-01T10:35:36+01:00 tag:http://managersworld.ir/post/354 محسن فرهادی نژاد روزی مردی نزد عارف اعظم آمد و گفت من چند ماهی است در محله ای خانه گرفته ام روبروی خانه ی من یک دختر و مادرش زندگی می کنند هر روز و گاه نیز شب مردان متفاوتی آنجا رفت و آمد می کنند مرا تحمل این اوضاع دیگر نیست عارف گفت شاید اقوام باشند گفت نه من هر روز از پنجره نگاه می کنم گاه بیش از ده نفر متفاوت می آیند بعد از ساعتی می روند عارف گفت کیسه ای بردار برای هر نفر یک سنگ در کیسه انداز چند ماه دیگر با کیسه نزد من بیا تا گناه آنان بسنجم مرد با خوشحالی رفت و چنین کرد بعد از چند ماه نزد عار روزی مردی نزد عارف اعظم آمد و گفت من چند ماهی است در محله ای خانه گرفته ام روبروی خانه ی من یک دختر و مادرش زندگی می کنند هر روز و گاه نیز شب مردان متفاوتی آنجا رفت و آمد می کنند مرا تحمل این اوضاع دیگر نیست
عارف گفت شاید اقوام باشند
گفت نه من هر روز از پنجره نگاه می کنم گاه بیش از ده نفر متفاوت می آیند بعد از ساعتی می روند
عارف گفت کیسه ای بردار برای هر نفر یک سنگ در کیسه انداز چند ماه دیگر با کیسه نزد من بیا تا گناه آنان بسنجم
مرد با خوشحالی رفت و چنین کرد بعد از چند ماه نزد عارف آمد و گفت من نمی توانم کیسه را حمل کنم از بس سنگین است شما برای شمارش بیایید
عارف فرمود یک کیسه سنگ را تا کوچه ی من نتوانی چگونه می خواهی با بار سنگین گناه نزد خدا بروی؟؟
حال برو حلالیت بطلب و استغفار کن چون آن دو زن همسر و دختر عارفی بزرگ هستند که بعد از مرگ وصیت کرد شاگردان و دوستارانش در کتابخانه ی او به مطالعه بپردازند
ای مرد
آنچه دیدی واقعیت داشت
اما حقیقت نداشت
همانند تو که در واقعیت مومنی اما در حقیقت شیطان...
بیایید دیگران را قضاوت نکنیم...
]]>
اثبات عملی 2017-08-01T10:31:43+01:00 2017-08-01T10:31:43+01:00 tag:http://managersworld.ir/post/353 محسن فرهادی نژاد ژان ژاک روسو خطاب به روحانیون مسیحی می گوید: دست از اثبات حقانیت مسیحیت برداریدبیایید اثبات کنید که خودتان مسیحی هستید این چیزیست که نیاز به اثبات دارد... به همین سیاق باید حطاب به همه مذهبیون دنیا گفت: دست از اثبات وجود خدا بردارید وجود خدا نیازی به اثبات ندارد شما با رفتار نیکتان اثبات کنید که به خدا اعتقاد دارید........ ژان ژاک روسو خطاب به روحانیون مسیحی می گوید:
دست از اثبات حقانیت مسیحیت بردارید
بیایید اثبات کنید که خودتان مسیحی هستید
این چیزیست که نیاز به اثبات دارد...
به همین سیاق باید حطاب به همه مذهبیون دنیا گفت:
دست از اثبات وجود خدا بردارید
وجود خدا نیازی به اثبات ندارد
شما با رفتار نیکتان اثبات کنید
که به خدا اعتقاد دارید........
]]>
پرسشنامه آسیب شناسی سازمانی 2017-06-23T17:24:25+01:00 2017-06-23T17:24:25+01:00 tag:http://managersworld.ir/post/352 محسن فرهادی نژاد پرسشنامه آسیب شناسی سازمانی همراه با نحوه تفسیر قابل استفاده برای مدیران و محققان درج گردید. پرسشنامه آسیب شناسی سازمانی همراه با نحوه تفسیر قابل استفاده برای مدیران و محققان درج گردید. ]]> کارکرد قوانین 2017-06-15T18:12:29+01:00 2017-06-15T18:12:29+01:00 tag:http://managersworld.ir/post/351 محسن فرهادی نژاد قوانین ، مانند تارهای عنکبوت هستند؛ضعفا را به دام می‌اندازند و توسط قدرتمندان در هم پیچیده می‌شوند! قوانین ، مانند تارهای عنکبوت هستند؛

ضعفا را به دام می‌اندازند

 و توسط قدرتمندان در هم پیچیده می‌شوند!


]]>
حقیقت 2017-04-11T13:35:22+01:00 2017-04-11T13:35:22+01:00 tag:http://managersworld.ir/post/350 محسن فرهادی نژاد هر چه یک جامعه از حقیقت بیشتر فاصله بگیردافراد آن جامعه  نیز  از کسانی که حقیقت را می‌گویند،بیشتر  متنفر خواهند شد. هر چه یک جامعه از حقیقت بیشتر فاصله بگیرد
افراد آن جامعه  نیز  از کسانی که حقیقت را می‌گویند،
بیشتر  متنفر خواهند شد.

]]>
هویت 2017-04-02T08:53:16+01:00 2017-04-02T08:53:16+01:00 tag:http://managersworld.ir/post/349 محسن فرهادی نژاد هویت بر این اساس تعریف میشود کهبه چه افکاری اجازه نمیدهیددر ذهن شما زندگی کنند. هویت بر این اساس تعریف میشود که

به چه افکاری اجازه نمیدهید
در ذهن شما زندگی کنند.
]]>
معرفی کتاب"مهار فساد" 2017-04-02T08:49:46+01:00 2017-04-02T08:49:46+01:00 tag:http://managersworld.ir/post/348 محسن فرهادی نژاد کتاب " مهار فساد: تجارب و رهبردها " با نگرش سیستمی و فرآیندی به موضوع فساد اداری در ایران و جهان پرداخته و با بهره گیری از منابع فراوان داخلی و خارجی به تبیین مفهوم فساد، علل بروز آن، آثار و پیامدهای آن و نیز روش های مدیریت و کنترل فساد پرداخته شده و در نهایت مطالعه ای تطبیقی از وضعیت فساد در کشورها و مناطق جهان بر اساس داده های 2015 ارائه گردیده است.شناسنامه کتاب:مهار فساد؛ تجارب و راهبردهامؤلف: دکتر محسن فرهادی نژاد 193 صفحهنوبت چاپ: اول- 1395 ناشر: انتشارات دانشگاه سمنان(023315 کتاب " مهار فساد: تجارب و رهبردها " با نگرش سیستمی و فرآیندی به موضوع فساد اداری در ایران و جهان پرداخته و با بهره گیری از منابع فراوان داخلی و خارجی به تبیین مفهوم فساد، علل بروز آن، آثار و پیامدهای آن و نیز روش های مدیریت و کنترل فساد پرداخته شده و در نهایت مطالعه ای تطبیقی از وضعیت فساد در کشورها و مناطق جهان بر اساس داده های 2015 ارائه گردیده است.

شناسنامه کتاب:

مهار فساد؛ تجارب و راهبردها
مؤلف: دکتر محسن فرهادی نژاد
193 صفحه
نوبت چاپ: اول- 1395
 ناشر: انتشارات دانشگاه سمنان(02331533270)
شابک: 5-18-8424-600-978

فهرست کلی مطالب:

فصل اول: مفاهیم و كلیات
فصل دوم: علل بروز فساد اداری و پیامدهای آن
فصل سوم: روش ‏های مهار فساد اداری
فصل چهارم: تجربۀ جهانی در زمینۀ مبارزه با فساد اداری
فصل پنجم: مطالعات تطبیقی و بررسی جایگاه کشورها در زمینۀ مبارزه با فساد اداری

]]>
انتشار کتاب"مهار فساد" 2017-04-02T08:12:08+01:00 2017-04-02T08:12:08+01:00 tag:http://managersworld.ir/post/344 محسن فرهادی نژاد ]]> شش خطای بزرگ 2017-01-16T19:34:11+01:00 2017-01-16T19:34:11+01:00 tag:http://managersworld.ir/post/343 محسن فرهادی نژاد شش خطای بزرگ وجود دارد که نوع بشر قرن‌هاست گرفتار آن است:  * باور به اینکه منافع شخصی، جز با نابود کردن و لطمه زدن به منافع دیگران تامین نمی‌شود.  * نگرانی بیهوده برای چیزهایی که قابل تغییر و اصلاح نیستند.  * اصرار بر غیرممکن بودنِ چیزی که ما روش عملی کردن آن را بلد نیستیم.  * ناتوانی در کنار گذاشتن ترجیحات شخصی.  * بی‌توجهی به شش خطای بزرگ وجود دارد که نوع بشر قرن‌هاست گرفتار آن است:

 * باور به اینکه منافع شخصی، جز با نابود کردن و لطمه زدن به منافع دیگران تامین نمی‌شود.

 * نگرانی بیهوده برای چیزهایی که قابل تغییر و اصلاح نیستند.

 * اصرار بر غیرممکن بودنِ چیزی که ما روش عملی کردن آن را بلد نیستیم.

 * ناتوانی در کنار گذاشتن ترجیحات شخصی.

 * بی‌توجهی به توسعه و پالایش ذهن و فکر و وقت صرف نکردن برای آن

 * تلاش برای وادار کردن دیگران به اینکه شبیه ما فکر کنند و زندگی کنند.

 

سیسرو

بزرگترین سیاستمدار روم 

قبل از میلاد مسیح

]]>
بهبود مستمر 2016-12-08T19:48:21+01:00 2016-12-08T19:48:21+01:00 tag:http://managersworld.ir/post/342 محسن فرهادی نژاد ماری که نتواند پوست اندازی کند محکوم به مرگ است و ذهنی که اجازۀ اصلاح عقاید را ندهد نیز  به ناچار به نابودی خواهد گرایید... ماری که نتواند پوست اندازی کند محکوم به مرگ است و ذهنی که اجازۀ اصلاح عقاید را ندهد نیز  به ناچار به نابودی خواهد گرایید...
]]>
اخلاق راستگویی 2016-12-03T19:34:08+01:00 2016-12-03T19:34:08+01:00 tag:http://managersworld.ir/post/341 محسن فرهادی نژاد حقیقتی که با نیت بد بیان می‌شود، از تمام دروغ‌هایی که همۀ انسان‌ها می‌توانند بسازند و اختراع کنندخطرناک‌تر است. حقیقتی که با نیت بد بیان می‌شود، از تمام دروغ‌هایی که همۀ انسان‌ها می‌توانند بسازند و اختراع کنندخطرناک‌تر است. ]]> خدایا! این چه حکمت است؟ 2016-11-19T19:13:38+01:00 2016-11-19T19:13:38+01:00 tag:http://managersworld.ir/post/340 محسن فرهادی نژاد ... و ما که در پلیدی و منجلاب زندگی روزمره جانوریمان غرقیم، باید سوگوار و عزادار مردان و زنان و کودکانی باشیم که در کربلا برای همیشه، شهادتشان و حضورشان را در تاریخ و در پیشگاه خدا و در پیشگاه آزادی به ثبت رسانده‌اند. خدایا این باز چه مظلومیتیست بر خاندان حسین؟ "علی شریعتی" ... و ما که در پلیدی و منجلاب زندگی روزمره جانوریمان غرقیم، باید سوگوار و عزادار مردان و زنان و کودکانی باشیم که در کربلا برای همیشه، شهادتشان و حضورشان را در تاریخ و در پیشگاه خدا و در پیشگاه آزادی به ثبت رسانده‌اند.

خدایا این باز چه مظلومیتیست بر خاندان حسین؟


"علی شریعتی"

]]>
پرواز بوفالوها 2016-10-22T07:02:15+01:00 2016-10-22T07:02:15+01:00 tag:http://managersworld.ir/post/339 محسن فرهادی نژاد پرواز بوفالوها دربارۀ معرفی روش های نوین مدیریت است که توسط جیمز بلاسكو ارائه گردیده است. پرواز بوفالوها دربارۀ معرفی روش های نوین مدیریت است که توسط جیمز بلاسكو ارائه گردیده است.
]]>